Декан
Финансово-счетоводен факултет
Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: rbrusarski@unwe.bg
Личен E-mail: brussarski@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15:30 - 17:00 ч.; Вторник: 15:30 - 17:00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 3033 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 2.4.2022 г. - 3.4.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 П045 (карта) Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 12.2.2022 г. - 13.2.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800