Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л 23.2.2019 г. 9.00 - 16.45 5006 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 23.2.2019 г. 9.00 - 16.45 5006 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 15.00 3074 Международен маркетинг Маркетинг бакалаври дистанционно 906 90600
Л 17.3.2019 г. 12.30 - 17.30 3074 Международен маркетинг Маркетинг бакалаври дистанционно 906 90600
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 16.45 5004 Фирмени анализи и прогнози Маркетинг бакалаври дистанционно 908 90800
У 31.3.2019 г. 9.00 - 16.45 5004 Фирмени анализи и прогнози Маркетинг бакалаври дистанционно 908 9013
Л понеделник 12.30 - 14.00 4004 Балансирана система от показатели Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л понеделник 14.15 - 16.45 4007 Международен маркетинг Маркетинг бакалаври редовно 166 16600
Л понеделник 17.45 - 21.00 2007 Прогнозиране и планиране Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 189 18900
Л вторник 17.45 - 21.00 3032A Парични и капиталови пазари Маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 18.30 - 21.00 3002 Стратегии за бизнес преговори Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800