Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 10.30 3060 Борси и борсови операции Прогнозиране и планиране бакалаври редовно 186 18600
У понеделник 10.45 - 12.15 3060 Борси и борсови операции Прогнозиране и планиране бакалаври редовно 186 1832
У понеделник 12.30 - 14.00 3060 Борси и борсови операции Прогнозиране и планиране бакалаври редовно 186 1833
Л понеделник 14.15 - 15.45 3060 Фирмени анализи и прогнози Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Л понеделник 16.00 - 17.30 3060 Фирмено планиране Прогнозиране и планиране бакалаври редовно 176 17600
Л вторник 17.45 - 21.00 3009 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 17.45 - 21.00 3002 Стратегии в международния бизнес Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 19.10.2019 г. - 20.10.2019 г. 9.00 - 15.45 3032 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 19.10.2019 г. - 20.10.2019 г. 9.00 - 15.45 3032 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800