Димитър Ненков Ненков

Проф. д-р Димитър Ненков Ненков

Служебен E-mail: dnenkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 624
Кабинет: 2026
Консултации: Летен семестър 2021/2022г.: четвъртък 16.00-17.30 ч., петък 16.00-17.30 ч.
Научни интереси: финансов мениджмънт, оценка на капиталово инвестиционни проекти, оценка на цели предприятия