Димитър Ненков Ненков

Проф. д-р Димитър Ненков Ненков

Служебен E-mail: dnenkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 624
Кабинет: 2026
Консултации: Летен семестър 2021/2022г.: четвъртък 16.00-17.30 ч., петък 16.00-17.30 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 12.9.2022 г. 18.00 3034 (карта) Финансов мениджмънт Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 12.9.2022 г. 18.00 3034 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 12.9.2022 г. 18.00 3034 (карта) Финансов мениджмънт Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 16.9.2022 г. 10.00 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135
годишна поправителна 16.9.2022 г. 10.00 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 160
годишна поправителна 16.9.2022 г. 10.00 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 165
годишна поправителна 16.9.2022 г. 10.00 ТЦ (карта) Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 167
годишна поправителна 16.9.2022 г. 14.00 3034 (карта) Финансов мениджмънт Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 16.9.2022 г. 18.00 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 16.9.2022 г. 18.00 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 16.9.2022 г. 18.00 (карта) Определяне на стойността на предприятие Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48