Директор
Център за дистанционно обучение
Ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Научни интереси: Рекламни стратегии; интегрирани маркетингови комуникации;Позициониране; пазарна сегментация ;брендинг; визуален мърчандайзинг