Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 208К (карта) Маркетинг Застраховане и социално дело бакалаври редовно 151 15100
Л понеделник 10.45 - 14.00 208К (карта) Маркетинг Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 151 15100
Л понеделник 17.45 - 21.00 Е 3063 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л понеделник 17.45 - 21.00 Е 3063 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 10.45 - 12.15 З П035 (карта) Брандинг и медии Маркетинг бакалаври редовно 175 17500
Л вторник 12.30 - 14.00 Е 3060 (карта) Комуникационна политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 Е 3063 (карта) Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 17.45 - 21.00 Е 3063 (карта) Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 12.30 - 15.45 В 2005 (карта) Маркетинг Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 153 15300
Л четвъртък 12.30 - 15.45 В 2005 (карта) Маркетинг Предприемачество бакалаври редовно 153 15300
Онлайн занятие » m-learning курс Л 18.11.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Комуникационна политика Маркетинг бакалаври дистанционно 918 91800
Онлайн занятие » m-learning курс У 19.11.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Комуникационна политика Маркетинг бакалаври дистанционно 918 9019
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.2.2024 г. 9.00 - 15.00 (карта) Комуникационна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 16.3.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 3063 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 17.3.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 3063 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 23.3.2024 г. - 24.3.2024 г.
24.3.2024 г. онлайн занятие
30.3.2024 г. онлайн занятие
31.3.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Е 3063)
9.00 - 17.30 Е 3063 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 30.3.2024 г. - 31.3.2024 г.
24.3.2024 г. онлайн занятие
30.3.2024 г. онлайн занятие
31.3.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Е 3063)
9.00 - 17.30 Е 3063 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 6.4.2024 г. - 7.4.2024 г. 9.00 - 17.30 А 3003 (карта) Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 6.4.2024 г. - 7.4.2024 г. 9.00 - 17.30 А 3003 (карта) Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 13.4.2024 г. - 14.4.2024 г. 9.00 - 17.30 А 3003 (карта) Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 13.4.2024 г. - 14.4.2024 г. 9.00 - 17.30 А 3003 (карта) Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 20.4.2024 г. - 21.4.2024 г.
20.4.2024 г. онлайн занятие
21.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 3003)
9.00 - 17.30 А 3003 (карта) Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 20.4.2024 г. - 21.4.2024 г.
20.4.2024 г. онлайн занятие
21.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 3003)
9.00 - 17.30 А 3003 (карта) Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 27.4.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Брандинг и медии Маркетинг бакалаври дистанционно 918 91800