Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 18.00 В 2007 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 20.5.2024 г. 18.00 В 2007 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 20.5.2024 г. 18.00 В 2007 (карта) Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 20.5.2024 г. 18.00 В 2007 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 20.5.2024 г. 18.00 В 2007 (карта) Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 10.00 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 10.00 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 11.00 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 12.00 (карта) Брандинг и медии Маркетинг дистанционно бакалавър 918
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 9.00 (карта) Комуникационна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
лятна редовна 27.5.2024 г. 11.00 В 2007 (карта) Маркетинг Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 153
лятна редовна 27.5.2024 г. 11.00 В 2007 (карта) Маркетинг Предприемачество редовно бакалавър 153
лятна редовна 27.5.2024 г. 9.00 В 2007 (карта) Маркетинг Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 151
лятна редовна 27.5.2024 г. 9.00 В 2007 (карта) Маркетинг Застраховане и социално дело редовно бакалавър 151
лятна редовна 29.5.2024 г. 11.00 408К (карта) Брандинг и медии Маркетинг редовно бакалавър 175
лятна редовна 29.5.2024 г. 9.00 А 5006 (карта) Комуникационна политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 30.5.2024 г. 18.00 А 3009 (карта) Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 30.5.2024 г. 18.00 А 3009 (карта) Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 5.6.2024 г. 11.00 В 2007 (карта) Маркетинг Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 151
лятна поправителна 5.6.2024 г. 11.00 В 2007 (карта) Маркетинг Застраховане и социално дело редовно бакалавър 151
лятна поправителна 5.6.2024 г. 11.00 В 2007 (карта) Маркетинг Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 153
лятна поправителна 5.6.2024 г. 11.00 В 2007 (карта) Маркетинг Предприемачество редовно бакалавър 153
лятна поправителна 5.6.2024 г. 18.00 В 2007 (карта) Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 5.6.2024 г. 18.00 В 2007 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 5.6.2024 г. 18.00 В 2007 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 5.6.2024 г. 18.00 В 2007 (карта) Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 5.6.2024 г. 18.00 В 2007 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 6.6.2024 г. 11.00 А 5006 (карта) Комуникационна политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна поправителна 6.6.2024 г. 13.00 408К (карта) Брандинг и медии Маркетинг редовно бакалавър 175
лятна поправителна 7.6.2024 г. 18.00 А 3003 (карта) Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 7.6.2024 г. 18.00 А 3003 (карта) Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 10.00 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 11.00 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 11.00 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 12.00 (карта) Брандинг и медии Маркетинг дистанционно бакалавър 918
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 9.00 (карта) Комуникационна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38