Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Христо Иванов Катранджиев

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Служебен E-mail: katrandjiev@unwe.bg
Личен E-mail: hristokat@abv.bg
Телефон: (02) 8195 261
Кабинет: 3024
Консултации: вторник 14-16 ч., сряда 14-16 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 3036 Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л понеделник 17.45 - 21.00 3036 Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
У вторник 09.00 - 10.30 2111 Медийно планиране Маркетинг бакалаври редовно 166 1630
У вторник 10.45 - 12.15 2111 Медийно планиране Маркетинг бакалаври редовно 166 1629
У вторник 12.30 - 14.00 4042 Медийно планиране Маркетинг бакалаври редовно 166 1631
Л вторник 17.45 - 21.00 3002 Мърчандайзинг Маркетинг - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 17.45 - 21.00 3002 Мърчандайзинг Маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 10.45 - 12.15 3009 Комуникационна политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л сряда 17.45 - 21.00 3063 Медияпланиране на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 17.45 - 21.00 3063 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 10.45 - 12.15 2029 Медийно планиране Маркетинг бакалаври редовно 166 16600
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3036 Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3036 Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък [от 16.2.2018 г. до 30.3.2018 г.] 17.45 - 21.00 3036 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък [от 16.2.2018 г. до 30.3.2018 г.] 17.45 - 21.00 3036 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък [от 13.4.2018 г. до 13.4.2018 г.] 17.45 - 19.15 3036 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък [от 13.4.2018 г. до 13.4.2018 г.] 17.45 - 19.15 3036 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 17.3.2018 г. 9.00 - 16.45 4055 Интернет маркетинг Маркетинг бакалаври дистанционно 906 90600
Л 31.3.2018 г. 9.00 - 16.45 4055 Медийно планиране Маркетинг бакалаври дистанционно 906 90600