Директор
Център за дистанционно обучение
Ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 5007 (карта) Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 17.45 - 21.00 5007 (карта) Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 12.30 - 14.00 4007 (карта) Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври редовно 146 14600
Л сряда [от 29.9.2021 г. до 1.12.2021 г.] 17.45 - 21.00 3036 (карта) Брандинг в дигиталния свят Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 4004 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък 18.30 - 21.00 3036 (карта) Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък 18.30 - 21.00 3036 (карта) Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 25.9.2021 г. 9.00 - 17.30 2092 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 26.9.2021 г. 9.00 - 13.15 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 2.10.2021 г. - 3.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2092 (карта) Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Дистрибуционна политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 10.10.2021 г. 9.00 - 12.15 (карта) Дистрибуционна политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 10.10.2021 г. 9.00 - 12.15 (карта) Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 16.10.2021 г. - 17.10.2021 г. 9.00 - 17.30 3031 (карта) Мърчандайзинг Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 23.10.2021 г. - 24.10.2021 г. 9.00 - 17.30 3031 (карта) Мърчандайзинг Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 17.30 3031 (карта) Мърчандайзинг Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 6.11.2021 г. - 7.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 6.11.2021 г. - 7.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 13.11.2021 г. - 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 П034 (карта) Брандинг в дигиталния свят Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 4.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври дистанционно 914 91400
Онлайн занятие » У 5.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври дистанционно 914 9023