Ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Христо Иванов Катранджиев

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Служебен E-mail: katrandjiev@unwe.bg
Личен E-mail: hristokat@abv.bg
Телефон: (02) 8195 261
Кабинет: 3024
Консултации: вторник 14-16 ч., сряда 14-16 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 3060 Бранд мениджмънт Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 17.45 - 21.00 4007 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 17.45 - 21.00 3008 Дистрибуционна политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 17.45 - 21.00 3008 Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда [от 3.10.2018 г. до 12.12.2018 г.] 17.45 - 21.00 3008 Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда [от 19.12.2018 г. до 19.12.2018 г.] 17.45 - 18.30 3008 Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 12.30 - 14.00 П034 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври редовно 166 16600
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3063 Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък 13.20 - 16.35 2005 Маркетинг Икономика и бизнес бакалаври редовно 183 18300
Л петък 17.45 - 21.00 3063 Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота [от 13.10.2018 г. до 3.11.2018 г.] 9.00 - 12.15 3053 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота [от 13.10.2018 г. до 3.11.2018 г.] 9.00 - 12.15 3053 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота [от 17.11.2018 г. до 17.11.2018 г.] 9.00 - 12.15 3053 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота [от 17.11.2018 г. до 17.11.2018 г.] 9.00 - 12.15 3053 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота [от 1.12.2018 г. до 1.12.2018 г.] 9.00 - 12.15 3053 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота [от 1.12.2018 г. до 1.12.2018 г.] 9.00 - 12.15 3053 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота [от 15.12.2018 г. до 15.12.2018 г.] 9.00 - 12.15 3053 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота [от 15.12.2018 г. до 15.12.2018 г.] 9.00 - 12.15 3053 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота [от 22.12.2018 г. до 22.12.2018 г.] 9.00 - 10.30 3053 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота [от 22.12.2018 г. до 22.12.2018 г.] 9.00 - 10.30 3053 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 6.10.2018 г. 9.00 - 17.30 3032А Бранд мениджмънт Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 6.10.2018 г. 9.00 - 17.30 3032А Бранд мениджмънт Маркетинг - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 7.10.2018 г. 9.00 - 16.45 3031 Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 7.10.2018 г. 9.00 - 16.45 3031 Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 4.11.2018 г. 9.00 - 16.45 3032А Дистрибуционна политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 4.11.2018 г. 9.00 - 16.45 3032А Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 18.11.2018 г. 9.00 - 16.45 3032А Дистрибуционна политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 18.11.2018 г. 9.00 - 16.45 3032А Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 24.11.2018 г. 9.00 - 16.45 2030 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври дистанционно 906 90600
У 25.11.2018 г. 9.00 - 16.45 2030 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври дистанционно 906 9009
Л 2.12.2018 г. 9.00 - 17.30 2099 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800