Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Христо Иванов Катранджиев

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Служебен E-mail: katrandjiev@unwe.bg
Личен E-mail: hristokat@abv.bg
Телефон: (02) 8195 261
Кабинет: 3024
Консултации: вторник 14-16 ч., сряда 14-16 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 12.30 - 14.00 5006 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври редовно 144 1430
Л понеделник 17.45 - 21.00 4005 Дистрибуционна политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л понеделник 17.45 - 21.00 4005 Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л понеделник 17.45 - 21.00 4005 Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 17.45 - 19.15 3036 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 17.45 - 19.15 3036 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 17.45 - 21.00 3036 Бранд мениджмънт Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
У сряда 09.00 - 10.30 4004 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври редовно 144 1429
Л сряда 10.45 - 12.15 2013 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври редовно 144 14400
Л сряда 12.30 - 14.00 3074 Маркетинг Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 176 17600
Л сряда 17.45 - 21.00 5008 Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 4007 Медияпланиране на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 4007 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък 17.45 - 21.00 2092 Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 14.10.2017 г. 9.00 - 16.45 ИСК402 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври дистанционно 904 90400
У 15.10.2017 г. 9.00 - 16.45 ИСК402 Дистрибуционна политика Маркетинг бакалаври дистанционно 904 9007
Л 28.10.2017 г. - 29.10.2017 г. 9.00 - 16.45 3031 Дистрибуционна политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 98 9800
Л 28.10.2017 г. - 29.10.2017 г. 9.00 - 16.45 3031 Дистрибуционна политика Маркетинг - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 28.10.2017 г. - 29.10.2017 г. 9.00 - 16.45 3031 Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 98 9800
Л 2.12.2017 г. 9.00 - 16.45 2119 Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 2.12.2017 г. 9.00 - 16.45 2119 Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 9.12.2017 г. 9.00 - 16.45 3032 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 98 9800
Л 9.12.2017 г. 9.00 - 16.45 3032 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 10.12.2017 г. 9.00 - 15.45 3032 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 98 9800
Л 10.12.2017 г. 9.00 - 15.45 3032 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 16.12.2017 г. - 17.12.2017 г. 9.00 - 16.45 3031 Бранд мениджмънт Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 16.12.2017 г. - 17.12.2017 г. 9.00 - 16.45 3031 Бранд мениджмънт Маркетинг - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 16.12.2017 г. - 17.12.2017 г. 9.00 - 16.45 3031 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 38 3800