Ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Христо Иванов Катранджиев

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Служебен E-mail: katrandjiev@unwe.bg
Личен E-mail: hristokat@abv.bg
Телефон: (02) 8195 378
Кабинет: 3023
Консултации: вторник 14-16 ч., сряда 14-16 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 19.30 - 21.00 3032А Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 12.15 4007 Брандинг и медии Маркетинг бакалаври редовно 186 18600
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 15.45 3061 Комуникационна политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 3039 Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. 9.00 - 16.45 3032А Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 23.2.2020 г. 9.00 - 16.45 3031 Бранд мениджмънт Маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 23.2.2020 г. 9.00 - 16.45 3031 Бранд мениджмънт Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 7.3.2020 г. - 8.3.2020 г. 9.00 - 15.00 3032 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 7.3.2020 г. - 8.3.2020 г. 9.00 - 15.00 3032 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 22.3.2020 г. 12.30 - 21.00 4009 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. - 29.3.2020 г. 9.00 - 17.30 4009 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 17.30 4009 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 5.4.2020 г. 12.30 - 21.00 4009 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 12.4.2020 г. 12.30 - 21.00 4009 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 16.45 3032А Дистрибуционна политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 16.45 3032А Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 26.4.2020 г. 9.00 - 17.30 4009 Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 2.5.2020 г. - 3.5.2020 г. 9.00 - 17.30 4009 Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. - 10.5.2020 г. 9.00 - 17.30 4009 Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 16.5.2020 г. 9.00 - 16.45 2122 Брандинг и медии Маркетинг бакалаври дистанционно 910 91000
Онлайн занятие » У 17.5.2020 г. 9.00 - 16.45 2122 Брандинг и медии Маркетинг бакалаври дистанционно 910 9015
Онлайн занятие » Л 23.5.2020 г. 9.00 - 17.30 4009 Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800