Ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Христо Иванов Катранджиев

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Служебен E-mail: katrandjiev@unwe.bg
Личен E-mail: hristokat@abv.bg
Телефон: (02) 8195 261
Кабинет: 3024
Консултации: вторник 14-16 ч., сряда 14-16 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 3053 Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 10.45 - 12.15 4007 Медийно планиране Маркетинг бакалаври редовно 176 17600
Л сряда 17.45 - 21.00 5009 Изграждане и управление на бранда Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 4007 Бранд мениджмънт Маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък [от 14.2.2019 г. до 28.3.2019 г.] 17.45 - 21.00 4007 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък [от 4.4.2019 г. до 4.4.2019 г.] 17.45 - 19.15 4007 Бранд мениджмънт Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък 09.00 - 10.30 4007 Комуникационна политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л петък 12.30 - 14.00 4007 Интернет маркетинг Маркетинг бакалаври редовно 176 17600
Л събота 9.00 - 12.15 4009 Магазинни марки и мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 23.2.2019 г. 14.00 - 16.30 3032А Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 23.2.2019 г. 14.00 - 16.30 3032А Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 24.2.2019 г. 9.00 - 15.45 3032А Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 24.2.2019 г. 9.00 - 15.45 3032А Медияпланиране на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 10.3.2019 г. 9.00 - 17.30 4041 Дистрибуционна политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 10.3.2019 г. 9.00 - 17.30 4041 Дистрибуционна политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 17.3.2019 г. 13.00 - 17.15 3032А Визуален мърчандайзинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 5.5.2019 г. 9.00 - 16.45 3075 Медийно планиране Маркетинг бакалаври дистанционно 908 90800
У 19.5.2019 г. 9.00 - 16.45 5004 Медийно планиране Маркетинг бакалаври дистанционно 908 9013