Директор
Център за дистанционно обучение
Ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток