Директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Ръководител катедра
Катедра "Международно право и право на ЕС"
Живко Иванов Драганов

Доц. д.н. Живко Иванов Драганов

Служебен E-mail: jdraganov@unwe.bg
Личен E-mail: jivko_draganov@abv.bg
Телефон: (02) 8195 761
Кабинет: 2133

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 08.00 - 10.30 4053 Право на Европейския съюз Право бакалаври редовно 609 60900
Л сряда 10.45 - 14.00 4053 Право на Европейския съюз Право - напр. бакалаври редовно 615 61500
Л 28.3.2020 г. 9.00 - 15.00 403 Право на Европейския съюз Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 707 70700
Л 29.3.2020 г. 9.00 - 14.00 403 Право на Европейския съюз Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 707 70700
Л 16.5.2020 г. 9.00 - 15.00 3074 Право на Европейския съюз Икономика бакалаври дистанционно 907 90700
Л 17.5.2020 г. 9.00 - 14.00 3074 Право на Европейския съюз Икономика бакалаври дистанционно 907 90700