Декан
Юридически факултет
Директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Ръководител катедра
Катедра "Международно право и право на ЕС"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 2117 Международно търговско право Европейски бизнес и финанси - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3032А Интернет право Дигитален маркетинг - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3032А Търговско и облигационно право Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3032А Търговско и облигационно право Маркетинг - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 15.00 505 Право на Европейския съюз Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 706 70600
Л 7.4.2019 г. 9.00 - 14.00 505 Право на Европейския съюз Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 706 70600