Научен секретар
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » У понеделник 14.15 - 17.30 4002 Чужд език - част II - английски - 3 курс Политология бакалаври редовно 317 a1
Онлайн занятие » У вторник 07.20 - 12.20 4002 Английски език 2 чужд език 2 част Международни отношения бакалаври редовно 316 a1
Онлайн занятие » У вторник 07.20 - 12.20 4002 Английски език 2 чужд език 2 част Европеистика бакалаври редовно 316 a1
Онлайн занятие » У вторник 12.30 - 15.45 3009 Английски език 1 чужд език 1 част Политология -напр. бакалаври редовно 319 3089