Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 09.45 - 12.15 Е 4041 (карта) Английски език 1 чужд език 2 част Политология бакалаври редовно 301 3018
У четвъртък 09.00 - 11.30 Ж 2092 (карта) Английски език 1 чужд език 2 част Европейска политика и икономика бакалаври редовно 301 3017
У четвъртък 11.35 - 14.05 Е 2099 (карта) Английски език 1 чужд език 2 част Международни отношения бакалаври редовно 301 Англ. ез.