Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : SEE EoI/A/540/4.1/X

Наименование: Municipal PROperty Management In South-Eastern Cities (PROMISE)

Ръководител: проф. д.ик.н. Стати Статев

Колектив: проф.д.ик.н. Пламен Мишев – административен ръководител на проекта,гл.ас. д-р Татяна Даскалова,гл.ас.д-р Стела Ралева ,

Описание: Разработване на цялости системи за регистриране и счетоводно отчитане на общинската собственост 2) Разработване на стратегии за ефективно управление на общинската собственост

Начало: 17.03.2009

Край: 28.02.2012

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: 4

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : SEE/A/540/14.1/X PROMISE

Наименование: Управление на общинската собственост в градове от югоизточна Европа

Ръководител: проф. д.ик.н. Стати Статев - научен ръководител

Колектив: Проф.д.ик.н. Пламен Мишев – административен ръководител на проекта, гл.ас. д-р Татяна Даскалова, гл.ас.д-р Стела Ралева, ст.пр. Калина Братанова

Описание: да се развие цялостен инструментариум и методика, и да приложи комплексна система за ефективно управление на общинската собственост.

Начало: 01.03.09

Край: 31.03.12

Забележка: превод от бългаски на английски език на целия проект