Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 В 2019 (карта) Английски език 1 чужд език 2 част Международни отношения редовно бакалавър 301
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 В 2019 (карта) Английски език 1 чужд език 2 част Политология редовно бакалавър 301
лятна редовна 2.6.2024 г. 11.00 В 2019 (карта) Английски език 1 чужд език 2 част Европейска политика и икономика редовно бакалавър 301
лятна поправителна 9.6.2024 г. 11.00 Е 3053 (карта) Английски език 1 чужд език 2 част Европейска политика и икономика редовно бакалавър 301
лятна поправителна 9.6.2024 г. 11.00 Е 3053 (карта) Английски език 1 чужд език 2 част Политология редовно бакалавър 301
лятна поправителна 9.6.2024 г. 11.00 Е 3053 (карта) Английски език 1 чужд език 2 част Международни отношения редовно бакалавър 301
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 З 3032 (карта) Английски език 1 чужд език 2 част Политология редовно бакалавър 301
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 З 3032 (карта) Английски език 1 чужд език 2 част Международни отношения редовно бакалавър 301
годишна поправителна 16.6.2024 г. 13.00 З 3032 (карта) Английски език 1 чужд език 2 част Европейска политика и икономика редовно бакалавър 301