Заместник-ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 16.30 - 19.45 2006 Маркетинг Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 140 14000
Онлайн занятие » Л сряда 07.15 - 08.45 - Управление на продажбите Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 13300
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 10.30 - Продуктова политика Маркетинг бакалаври редовно 196 19600
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 12.15 - Управление на продажбите Маркетинг бакалаври редовно 186 18600
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. - 20.9.2020 г. 9.00 - 16.45 3036 Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. - 20.9.2020 г. 9.00 - 16.45 3036 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. - 20.9.2020 г. 9.00 - 16.45 3036 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 3036 Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 3036 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 3036 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. 9.00 - 16.45 3036 Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. 9.00 - 16.45 3036 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. 9.00 - 16.45 3036 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Маркетинг Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно 913 91300
Онлайн занятие » Л 11.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Маркетинг Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно 913 91300
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Продуктова политика Маркетинг бакалаври дистанционно 912 91200
Онлайн занятие » У 25.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Продуктова политика Маркетинг бакалаври дистанционно 912 9021
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. - 8.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. - 8.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на продажбите Маркетинг бакалаври дистанционно 910 91000
Онлайн занятие » У 15.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на продажбите Маркетинг бакалаври дистанционно 910 9015
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. - 22.11.2020 г. 9.00 - 17.30 3032 Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 28.11.2020 г. 9.00 - 17.30 3032 Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 5.12.2020 г. - 6.12.2020 г. 9.00 - 17.30 3032 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 12.12.2020 г. - 13.12.2020 г. 9.00 - 17.30 3032 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 19.12.2020 г. - 20.12.2020 г. 9.00 - 17.30 3032 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800