Заместник-ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 18.30 - 21.00 4005 Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 18.30 - 21.00 4005 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 18.30 - 21.00 4005 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 07.15 - 08.45 4005 Управление на продажбите Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Л сряда 09.00 - 10.30 4005 Продуктова политика Маркетинг бакалаври редовно 186 18600
Л сряда 10.45 - 12.15 4005 Продуктова политика Маркетинг бакалаври редовно 176 17600
Л сряда 17.45 - 21.00 3063 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък 17.45 - 19.15 2058 Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 5.10.2019 г. 9.00 - 16.45 П036 Продуктова политика Маркетинг бакалаври дистанционно 910 91000
У 6.10.2019 г. 9.00 - 16.45 П036 Продуктова политика Маркетинг бакалаври дистанционно 910 9015
Л 2.11.2019 г. 9.00 - 16.45 2006 Маркетинг Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно 911 91100
Л 3.11.2019 г. 9.00 - 16.45 2006 Маркетинг Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно 911 91100
Л 9.11.2019 г. - 10.11.2019 г. 9.00 - 16.45 3032 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 9.11.2019 г. - 10.11.2019 г. 9.00 - 16.45 3032 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 30.11.2019 г. 9.00 - 16.45 П036 Продуктова политика Маркетинг бакалаври дистанционно 908 90800
У 1.12.2019 г. 9.00 - 16.45 П036 Продуктова политика Маркетинг бакалаври дистанционно 908 9013
Л 21.12.2019 г. 9.00 - 15.00 3031 Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 21.12.2019 г. 9.00 - 15.00 3031 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 22.12.2019 г. 9.00 - 14.00 3031 Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 22.12.2019 г. 9.00 - 14.00 3031 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800