Заместник-ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 08.00 - 10.30 3060 (карта) Управление на продажбите Стратегическо планиране бакалаври редовно 196 19600
Л сряда 08.00 - 09.30 2013 (карта) Управление на продажбите Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 13400
Л сряда 09.45 - 11.15 2013 (карта) Продуктова политика Маркетинг бакалаври редовно 146 14600
Л сряда 11.30 - 13.00 2013 (карта) Управление на продажбите Маркетинг бакалаври редовно 196 19600
Л петък 17.45 - 21.00 211К (карта) Продуктови иновации и дигитални трансформации Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 25.9.2021 г. - 26.9.2021 г. 9.00 - 17.30 2058 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 2.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2058 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 3.10.2021 г. 9.00 - 16.45 3036 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 3.10.2021 г. 9.00 - 16.45 3036 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 23.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 23.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 24.10.2021 г. 9.00 - 12.15 (карта) Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 24.10.2021 г. 9.00 - 12.15 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 16.45 3036 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 16.45 3036 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 6.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Продуктова политика Маркетинг бакалаври дистанционно 914 91400
Онлайн занятие » У 7.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Продуктова политика Маркетинг бакалаври дистанционно 914 9023
Л 13.11.2021 г. - 14.11.2021 г. 9.00 - 16.45 3036 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 13.11.2021 г. - 14.11.2021 г. 9.00 - 16.45 3036 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 20.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на продажбите Маркетинг бакалаври дистанционно 912 91200
Онлайн занятие » У 21.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на продажбите Маркетинг бакалаври дистанционно 912 9021
Онлайн занятие » Л 27.11.2021 г. - 28.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 27.11.2021 г. - 28.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 4.12.2021 г. - 5.12.2021 г. 9.00 - 17.30 4004 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 11.12.2021 г. - 12.12.2021 г. 9.00 - 17.30 4004 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 18.12.2021 г. - 19.12.2021 г. 9.00 - 17.30 4004 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800