Заместник-ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 19.15 5008 Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 07.15 - 08.45 3060 Продуктова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
У сряда 09.00 - 10.30 3060 Продуктова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 1305
Л сряда 10.45 - 12.15 2013 Директен маркетинг Маркетинг бакалаври редовно 166 16600
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3053 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 15.45 3031 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 15.45 3031 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 17.3.2019 г. 13.00 - 15.30 3031 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 17.3.2019 г. 13.00 - 15.30 3031 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 15.45 3032 Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 15.45 3032 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 24.3.2019 г. 13.00 - 15.30 3032 Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 24.3.2019 г. 13.00 - 15.30 3032 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3074 Директен маркетинг Маркетинг бакалаври дистанционно 906 90600
Л 4.5.2019 г. 9.00 - 16.45 ИСК402 Маркетинг Финанси,счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 925 92500
Л 5.5.2019 г. 9.00 - 16.45 ИСК402 Маркетинг Финанси,счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 925 92500
Л 11.5.2019 г. 9.00 - 16.45 2006 Маркетинг Администрация и управление бакалаври дистанционно 935 93500
Л 12.5.2019 г. 9.00 - 16.45 2006 Маркетинг Администрация и управление бакалаври дистанционно 935 93500