Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 З 2058 (карта) Продуктови иновации Стратегически маркетинг (съвместна програма)- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 09.00 - 10.30 Е 3060 (карта) Продуктова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Л сряда 12.30 - 14.00 В 2013 (карта) Директен маркетинг Маркетинг бакалаври редовно 146 14600
Л сряда 16.00 - 19.15 В 2007 (карта) Маркетинг Счетоводство бакалаври редовно 112 11200
Л сряда 16.00 - 19.15 В 2007 (карта) Маркетинг Финансов контрол бакалаври редовно 112 11200
Онлайн занятие » Л 11.2.2023 г. - 12.2.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 11.2.2023 г. - 12.2.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 18.2.2023 г. - 19.2.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 18.2.2023 г. - 19.2.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 25.2.2023 г. - 26.2.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 25.2.2023 г. - 26.2.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 4.3.2023 г. - 5.3.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 11.3.2023 г. - 12.3.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 18.3.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 18.3.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
m-learning курс Л 26.3.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Директен маркетинг Маркетинг бакалаври дистанционно 914 91400
Онлайн занятие » m-learning курс Л 1.4.2023 г. 09.00 - 16.45 (карта) Маркетинг Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 939 93900
m-learning курс Л 2.4.2023 г. 09.00 - 16.45 (карта) Маркетинг Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 939 93900
Онлайн занятие » m-learning курс Л 8.4.2023 г. 09.00 - 16.45 (карта) Маркетинг Финанси бакалаври дистанционно 929 92900
Онлайн занятие » m-learning курс Л 8.4.2023 г. 09.00 - 16.45 (карта) Маркетинг Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 929 92900
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.4.2023 г. 09.00 - 16.45 (карта) Маркетинг Финанси бакалаври дистанционно 929 92900
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.4.2023 г. 09.00 - 16.45 (карта) Маркетинг Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 929 92900
Онлайн занятие » Л 29.4.2023 г. - 30.4.2023 г. 9.00 - 17.30 З П045 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800