Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 З П038 (карта) Продуктови иновации Стратегически маркетинг (съвместна програма--СА "Димитър А.Ценов" )-2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 09.00 - 10.30 В 2013 (карта) Продуктова политика Маркетинг бакалаври редовно 175 17500
Л сряда 10.45 - 12.15 Е 3060 (карта) Управление на продажбите Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л сряда 12.30 - 14.00 В 2013 (карта) Управление на продажбите Маркетинг бакалаври редовно 165 16500
Л сряда 14.15 - 16.45 Е 3060 (карта) Управление на продажбите Стратегическо планиране бакалаври редовно 165 16500
Л четвъртък 17.45 - 21.00 З 3036 (карта) Продуктови иновации и дигитални трансформации Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 23.9.2023 г. - 24.9.2023 г. 9.00 - 16.45 А 3008 (карта) Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 23.9.2023 г. - 24.9.2023 г. 9.00 - 16.45 А 3008 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 23.9.2023 г. - 24.9.2023 г. 9.00 - 16.45 А 3008 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 30.9.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на продажбите Маркетинг бакалаври дистанционно 916 91600
Онлайн занятие » m-learning курс У 1.10.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на продажбите Маркетинг бакалаври дистанционно 916 9017
Л 7.10.2023 г. - 8.10.2023 г. 9.00 - 17.30 З 2058 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 7.10.2023 г. - 8.10.2023 г. 9.00 - 17.30 З 2058 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 14.10.2023 г. - 15.10.2023 г. 9.00 - 17.30 З 2058 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 14.10.2023 г. - 15.10.2023 г. 9.00 - 17.30 З 2058 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 21.10.2023 г. 9.00 - 15.00 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 22.10.2023 г. 14.00 - 18.15 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 22.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Маркетинг Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 930 93000
Л 28.10.2023 г. - 29.10.2023 г. 9.00 - 17.30 З 2058 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 28.10.2023 г. - 29.10.2023 г. 9.00 - 17.30 З 2058 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.11.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Продуктова политика Маркетинг бакалаври дистанционно 918 91800
Онлайн занятие » m-learning курс У 5.11.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Продуктова политика Маркетинг бакалаври дистанционно 918 9019
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс У 12.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Маркетинг Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 930 9301
Л 18.11.2023 г. - 19.11.2023 г. 9.00 - 16.45 А 3008 (карта) Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 18.11.2023 г. - 19.11.2023 г. 9.00 - 16.45 А 3008 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 18.11.2023 г. - 19.11.2023 г. 9.00 - 16.46 А 3008 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 25.11.2023 г. 9.00 - 16.45 А 3008 (карта) Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 25.11.2023 г. 9.00 - 16.45 А 3008 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 25.11.2023 г. 9.00 - 16.45 А 3008 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 2.12.2023 г. - 3.12.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 9.12.2023 г. - 10.12.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 16.12.2023 г. - 17.12.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800