Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 3.6.2023 г. 11.00 В 2013 (карта) Продуктова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
лятна редовна 3.6.2023 г. 9.00 В 2013 (карта) Директен маркетинг Маркетинг редовно бакалавър 146
лятна редовна 4.6.2023 г. 9.00 В 2007 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 4.6.2023 г. 9.00 В 2007 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 4.6.2023 г. 9.00 В 2007 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 4.6.2023 г. 9.00 В 2007 (карта) Продуктови иновации Стратегически маркетинг (съвместна програма)- 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 5.6.2023 г. 17.00 (карта) Маркетинг Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 929
Онлайн изпит » лятна редовна 5.6.2023 г. 17.00 (карта) Маркетинг Финанси дистанционно бакалавър 929
лятна редовна 6.6.2023 г. 8.30 ТЦ (карта) Маркетинг Счетоводство редовно бакалавър 112
лятна редовна 6.6.2023 г. 8.30 ТЦ (карта) Маркетинг Финансов контрол редовно бакалавър 112
Онлайн изпит » лятна редовна 9.6.2023 г. 18.00 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 9.6.2023 г. 18.00 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 10.6.2023 г. 11.00 (карта) Маркетинг Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 939
Онлайн изпит » лятна редовна 11.6.2023 г. 11.00 (карта) Директен маркетинг Маркетинг дистанционно бакалавър 914
Онлайн изпит » лятна поправителна 14.6.2023 г. 16.00 (карта) Маркетинг Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 939
Онлайн изпит » лятна поправителна 14.6.2023 г. 18.00 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 14.6.2023 г. 18.00 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
лятна поправителна 15.6.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Маркетинг Счетоводство редовно бакалавър 112
лятна поправителна 15.6.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Маркетинг Финансов контрол редовно бакалавър 112
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2023 г. 16.00 (карта) Маркетинг Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 929
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2023 г. 16.00 (карта) Маркетинг Финанси дистанционно бакалавър 929
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2023 г. 18.00 (карта) Директен маркетинг Маркетинг дистанционно бакалавър 914
лятна поправителна 18.6.2023 г. 10.00 В 2013 (карта) Директен маркетинг Маркетинг редовно бакалавър 146
лятна поправителна 18.6.2023 г. 12.00 В 2013 (карта) Продуктова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
лятна поправителна 18.6.2023 г. 13.00 В 2013 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 18.6.2023 г. 13.00 В 2013 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 18.6.2023 г. 13.00 В 2013 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 18.6.2023 г. 13.00 В 2013 (карта) Продуктови иновации Стратегически маркетинг (съвместна програма)- 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 21.6.2023 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Маркетинг Счетоводство редовно бакалавър 112
годишна поправителна 21.6.2023 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Маркетинг Финансов контрол редовно бакалавър 112
годишна поправителна 23.6.2023 г. 14.00 Е 3060 (карта) Управление на продажбите Стратегическо планиране редовно бакалавър 146
годишна поправителна 23.6.2023 г. 18.00 (карта) Маркетинг Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 929
годишна поправителна 23.6.2023 г. 18.00 (карта) Маркетинг Финанси дистанционно бакалавър 929
годишна поправителна 24.6.2023 г. 10.00 В 2013 (карта) Управление на продажбите Маркетинг редовно бакалавър 146
годишна поправителна 24.6.2023 г. 10.00 В 2013 (карта) Управление на продажбите Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
годишна поправителна 24.6.2023 г. 11.00 В 2013 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 24.6.2023 г. 11.00 В 2013 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 24.6.2023 г. 11.00 В 2013 (карта) Продуктова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
годишна поправителна 24.6.2023 г. 14.00 (карта) Директен маркетинг Маркетинг дистанционно бакалавър 914
годишна поправителна 24.6.2023 г. 15.30 (карта) Маркетинг Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 939
годишна поправителна 24.6.2023 г. 17.00 (карта) Управление на продажбите Маркетинг дистанционно бакалавър 914
годишна поправителна 24.6.2023 г. 9.00 В 2013 (карта) Директен маркетинг Маркетинг редовно бакалавър 146
годишна поправителна 24.6.2023 г. 9.00 В 2013 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 24.6.2023 г. 9.00 В 2013 (карта) Продуктови иновации и дигитални трансформации Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем редовно магистър 38
годишна поправителна 24.6.2023 г. 9.00 В 2013 (карта) Продуктова политика Маркетинг редовно бакалавър 165
годишна поправителна 24.6.2023 г. 9.00 В 2013 (карта) Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 24.6.2023 г. 9.00 В 2013 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 24.6.2023 г. 9.00 В 2013 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 25.6.2023 г. 10.30 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
годишна поправителна 25.6.2023 г. 10.30 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
годишна поправителна 25.6.2023 г. 12.00 (карта) Продуктова политика Маркетинг дистанционно бакалавър 916
годишна поправителна 25.6.2023 г. 9.00 (карта) Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
годишна поправителна 25.6.2023 г. 9.00 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38