Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 6.1.2024 г. 10.00 В 2013 (карта) Управление на продажбите Маркетинг редовно бакалавър 165
зимна редовна 6.1.2024 г. 12.00 В 2013 (карта) Управление на продажбите Стратегическо планиране редовно бакалавър 165
зимна редовна 6.1.2024 г. 13.00 В 2013 (карта) Управление на продажбите Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
зимна редовна 6.1.2024 г. 14.00 А 2030 (карта) Продуктови иновации и дигитални трансформации Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем редовно магистър 38
зимна редовна 6.1.2024 г. 14.00 А 2030 (карта) Продуктови иновации Стратегически маркетинг (съвместна програма--СА "Димитър А.Ценов" )-2 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 6.1.2024 г. 9.00 В 2013 (карта) Продуктова политика Маркетинг редовно бакалавър 175
Онлайн изпит » зимна редовна 7.1.2024 г. 14.00 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 7.1.2024 г. 15.00 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2024 г. 17.00 (карта) Продуктова политика Маркетинг дистанционно бакалавър 918
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2024 г. 18.00 (карта) Управление на продажбите Маркетинг дистанционно бакалавър 916
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2024 г. 19.00 (карта) Маркетинг Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 930
зимна редовна 20.1.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 20.1.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 20.1.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 20.1.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 20.1.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 20.1.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
зимна поправителна 21.1.2024 г. 10.00 В 2013 (карта) Управление на продажбите Маркетинг редовно бакалавър 165
зимна поправителна 21.1.2024 г. 12.00 В 2013 (карта) Управление на продажбите Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
зимна поправителна 21.1.2024 г. 13.00 В 2013 (карта) Продуктови иновации и дигитални трансформации Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем редовно магистър 38
зимна поправителна 21.1.2024 г. 13.00 В 2013 (карта) Управление на продажбите Стратегическо планиране редовно бакалавър 165
зимна поправителна 21.1.2024 г. 9.00 В 2013 (карта) Продуктова политика Маркетинг редовно бакалавър 175
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2024 г. 10.00 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2024 г. 11.00 (карта) Управление на продажбите Маркетинг дистанционно бакалавър 916
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2024 г. 12.00 (карта) Продуктова политика Маркетинг дистанционно бакалавър 918
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2024 г. 13.00 (карта) Маркетинг Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 930
зимна поправителна 27.1.2024 г. 16.00 В 2007 (карта) Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
зимна поправителна 27.1.2024 г. 16.00 В 2007 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
зимна поправителна 27.1.2024 г. 16.00 В 2007 (карта) Продуктови иновации Стратегически маркетинг (съвместна програма--СА "Димитър А.Ценов" )-2 сем. редовно магистър 38
зимна поправителна 27.1.2024 г. 16.00 В 2007 (карта) Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
зимна поправителна 27.1.2024 г. 16.00 В 2007 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
зимна поправителна 27.1.2024 г. 16.00 В 2007 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
зимна поправителна 27.1.2024 г. 16.00 В 2007 (карта) Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2024 г. 9.00 (карта) Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38