Заместник-ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 14.9.2020 г. 16.30 - 17.30 2006 Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
Извънредна 14.9.2020 г. 16.30 - 17.30 2006 Директен маркетинг Маркетинг редовно бакалавър 176
Извънредна 14.9.2020 г. 18.00 - 19.00 2006 Продуктова политика Маркетинг редовно бакалавър 176
условна сесия 18.9.2020 г. 10.00 - 12.00 3002 Маркетинг Прогнозиране и планиране редовно бакалавър
условна сесия 18.9.2020 г. 10.00 - 12.00 3002 Маркетинг Публична администрация редовно бакалавър
условна сесия 18.9.2020 г. 10.00 - 12.00 3002 Маркетинг Регионално развитие редовно бакалавър
условна сесия 18.9.2020 г. 10.00 - 12.00 3002 Фирмени анализи и прогнози Маркетинг редовно бакалавър
условна сесия 18.9.2020 г. 10.00 - 12.00 3002 Моделиране в маркетинга Маркетинг редовно бакалавър
условна сесия 18.9.2020 г. 10.00 - 12.00 3002 Маркетингово планиране Маркетинг дистанционно бакалавър
условна сесия 18.9.2020 г. 10.00 - 12.00 3002 Маркетингови изследвания Публична администрация редовно бакалавър
условна сесия 18.9.2020 г. 10.00 - 12.00 3002 Бизнес планиране Маркетинг редовно бакалавър
условна сесия 18.9.2020 г. 10.00 - 12.00 3002 Борси и борсови операции Прогнозиране и планиране редовно бакалавър
условна сесия 18.9.2020 г. 10.00 - 12.00 3002 Фирмени анализи и прогнози Маркетинг дистанционно бакалавър
условна сесия 18.9.2020 г. 10.00 - 12.00 3002 Изследване на операциите Прогнозиране и планиране редовно бакалавър