Заместник-ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
18.1.2020 г. 11.00 - 13.00 3036 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
18.1.2020 г. 11.00 - 13.00 3036 Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
18.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3036 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
18.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3036 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
19.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3008 Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
19.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3008 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
19.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3008 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
25.1.2020 г. 10.00 - 12.00 2013 Продуктова политика Маркетинг редовно бакалавър 186
25.1.2020 г. 12.00 - 14.00 2013 Продуктова политика Маркетинг редовно бакалавър 176
25.1.2020 г. 14.00 - 16.00 2013 Управление на продажбите Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
26.1.2020 г. 11.00 - 13.00 5004 Продуктова политика Маркетинг дистанционно бакалавър 910
26.1.2020 г. 13.00 - 15.00 5004 Продуктова политика Маркетинг дистанционно бакалавър 908
26.1.2020 г. 15.00 - 17.00 5004 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
26.1.2020 г. 15.00 - 17.00 5004 Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
26.1.2020 г. 9.00 - 11.00 5004 Маркетинг Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 911
30.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
30.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
30.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
30.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
2.2.2020 г. 11.00 - 13.00 3008 Събитиен маркетинг Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
2.2.2020 г. 9.00 - 11.00 3008 Продуктова политика Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
2.2.2020 г. 9.00 - 11.00 3008 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
2.2.2020 г. 9.00 - 11.00 3008 Продуктова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
2.2.2020 г. 9.00 - 11.00 3008 Продуктови иновации Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
8.2.2020 г. 11.00 - 13.00 2013 Управление на продажбите Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
8.2.2020 г. 9.00 - 11.00 2013 Продуктова политика Маркетинг редовно бакалавър 176
8.2.2020 г. 9.00 - 11.00 2013 Продуктова политика Маркетинг редовно бакалавър 186
9.2.2020 г. 11.00 - 13.00 3008 Маркетинг Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 911
9.2.2020 г. 13.00 - 15.00 3008 Продуктова политика Маркетинг дистанционно бакалавър 910
9.2.2020 г. 13.00 - 15.00 3008 Продуктова политика Маркетинг дистанционно бакалавър 908