Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 15.45 - Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Онлайн занятие » Л понеделник 16.00 - 17.30 - Бизнес комуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 19.15 2065 Информационни системи и дигитална трансформация Дигитална икономика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л сряда 19.30 - 21.00 2065 Информационни системи и дигитална трансформация Дигитална икономика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 14.00 - Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 189 18900
Онлайн занятие » Л 25.9.2020 г. 9.00 - 17.30 2066 Дигитална трансформация Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 17.30 2056 Дигитална трансформация Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 2.10.2020 г. 9.00 - 17.30 2066 Дигитална трансформация Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. - 4.10.2020 г. 9.00 - 17.30 2056 Дигитална трансформация Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.10.2020 г. - 11.10.2020 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес общуване, управление на колективи и представяне на знания Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 16.10.2020 г. - 18.10.2020 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес общуване, управление на колективи и представяне на знания Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 13.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес интелигентни системи и големи данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 20.11.2020 г. - 22.11.2020 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес интелигентни системи и големи данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 27.11.2020 г. - 29.11.2020 г. 9.00 - 17.30 2065 Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 4.12.2020 г. - 6.12.2020 г. 9.00 - 17.30 2065 Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 4007 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. 9.00 - 15.45 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг с преп. на англ. език - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 68 6800