Декан
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 15.45 2067 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 14.00 П035 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 179 17900