Декан
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 14.00 2065 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л вторник 14.15 - 15.45 4007 Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 169 16900
Л вторник 17.45 - 19.15 2067 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л сряда 18.30 - 21.00 2067 Системи за интелигентен анализ и подпомагане на управлението Електронно управление - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800