Декан
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 12.15 П035 Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 179 17900
Л понеделник 12.30 - 14.00 2067 Бизнес комуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л понеделник 14.15 - 15.45 2067 Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100