Декан
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л 20.10.2019 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес общуване, управление на колективи и предствяне на знания Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 25.10.2019 г. - 27.10.2019 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес общуване, управление на колективи и предствяне на знания Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 8.11.2019 г. - 10.11.2019 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес интелигентни системи и големи данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 15.11.2019 г. - 17.11.2019 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес интелигентни системи и големи данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 22.11.2019 г. - 24.11.2019 г. 9.00 - 17.30 2065 Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 6.12.2019 г. - 7.12.2019 г. 9.00 - 17.30 2065 Бизнес общуване, управление на колективи и предствяне на знания Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 13.12.2019 г. - 15.12.2019 г. 9.00 - 17.30 2065 Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л понеделник 17.45 - 21.00 2065 Информационни системи и информационен мениджмънт Електронно управление - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 17.45 - 21.00 2065 Въведение в програмирането Дигитална икономика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2065 Бизнес интелигентни системи Дигитален маркетинг - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л понеделник 14.15 - 15.45 2067 Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л понеделник 12.30 - 14.00 2067 Бизнес комуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л понеделник 10.45 - 12.15 П035 Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 179 17900