Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 10.30 П035 Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 179 17900
Л вторник 12.30 - 14.00 2111 Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
У вторник 14.15 - 15.45 2067 Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 1304
Л сряда 14.15 - 15.45 2005 Информатика Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 190 19000
Л четвъртък 18.30 - 21.00 2066 Комуникационни технологии Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 10.5.2019 г. - 12.5.2019 г. 9.00 - 17.30 2065 Интелигентни обекти Бизнес информатика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 17.5.2019 г. - 19.5.2019 г. 9.00 - 17.30 2065 Интелигентни обекти Бизнес информатика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800