Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 15.45 2122 (карта) Архитектури на изчислителни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 149 14900
Л понеделник 16.00 - 17.30 2111 (карта) Архитектури на изчислителни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 13400
Л четвъртък 12.30 - 14.00 2009 (карта) Информатика Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л четвъртък 12.30 - 14.00 2009 (карта) Информатика Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. бакалаври редовно 136 13600
Л четвъртък 12.30 - 14.00 2009 (карта) Информатика Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л четвъртък 12.30 - 14.00 2009 (карта) Информатика Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л четвъртък 12.30 - 14.00 2009 (карта) Информатика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л четвъртък 12.30 - 14.00 2009 (карта) Информатика Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л 19.11.2021 г. - 21.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2067 (карта) Трансформация с Интернет на обектите Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 26.11.2021 г. - 28.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2067 (карта) Трансформация с Интернет на обектите Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800