Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 10.30 2111 Архитектури на изчислителни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Л вторник 10.45 - 12.15 П035 Архитектури на изчислителни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 189 18900