Председател
Общо събрание на Факултет "Приложна информатика и статистика"
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Научни интереси: Компютърни архитектури, Компютърни мрежи, Паралелни компютри, Суперкомпютри, Умни къщи, Интернет на обектите/нещата, Информационна сигурност, биткойн, блокчейн