Председател
Общо събрание на Факултет "Приложна информатика и статистика"
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Приложна информатика и статистика"

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Luben Boyanov
Заглавие: Bitcoin – Present and Future Challenges
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Future Digital Society Resilience in the Informational Age
Страници от-до: 67-81
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Softtrade Publishing House
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 0

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Luben Boyanov
Заглавие: Approaches for enhancing digitalization and digital transformation in supply chain management
Наименование на сборник: ICTBE 2019: Information and Communication Technologies in Business and Education
Страници от-до: 91-102
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University publishing house “Science and economics”, University of Economics – Varna
Място на публикуване (град, държава): Varna, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 0

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Любен Боянов
Заглавие: Перспективи и подходи при дигиталната трансформация в областта на управлението на веригите за доставките
Наименование на сборник: Сборник научни доклади от Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките (1st Scientific and Business Conference on Logistics and Supply Chain Management)
Страници от-до: 116-126
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 0