Председател
Общо събрание на Факултет "Приложна информатика и статистика"
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 11.00 А 5007 (карта) Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 20.5.2024 г. 9.00 В 2013 (карта) Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
лятна редовна 22.5.2024 г. 16.00 З 2067 (карта) Интелигентни обекти Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 22.5.2024 г. 17.00 З 2067 (карта) Кибер сигурност Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 31.5.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Индустриален бизнес редовно бакалавър 182
лятна редовна 31.5.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Бизнес икономика редовно бакалавър 182
лятна редовна 31.5.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Аграрен бизнес редовно бакалавър 184
лятна редовна 31.5.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Екоикономика редовно бакалавър 184
лятна редовна 31.5.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 184
лятна редовна 31.5.2024 г. 13.45 ИЦ1 (карта) Информатика Маркетинг редовно бакалавър 185
лятна редовна 31.5.2024 г. 13.45 ИЦ1 (карта) Информатика Стратегическо планиране редовно бакалавър 185