Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.5.2019 г. 11.00 - 13.00 2067 Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
28.5.2019 г. 13.00 - 16.00 2009 Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
30.5.2019 г. 16.00 - 18.00 5026 Комуникационни технологии Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
8.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2065 Интелигентни обекти Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
8.6.2019 г. 9.30 - 10.30 ТЦ Информатика Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 190