Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
16.1.2020 г. 12.00 - 14.00 2013 Архитектури на изчислителни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
16.1.2020 г. 9.00 - 12.00 2013 Архитектури на изчислителни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 189
3.2.2020 г. 9.00 - 11.00 2029 Архитектури на изчислителни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 189
3.2.2020 г. 9.00 - 11.00 2029 Архитектури на изчислителни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 132