Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.5.2019 г. 11.00 - 13.00 2067 Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
28.5.2019 г. 13.00 - 16.00 2009 Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
30.5.2019 г. 16.00 - 18.00 5026 Комуникационни технологии Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
8.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2065 Интелигентни обекти Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
8.6.2019 г. 9.30 - 10.30 ТЦ Информатика Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 190
11.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2067 Интелигентни обекти Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
11.6.2019 г. 18.00 - 20.00 2056 Комуникационни технологии Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
17.6.2019 г. 10.00 - 12.00 2013 Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
17.6.2019 г. 10.00 - 12.00 2013 Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
17.6.2019 г. 13.15 - 14.15 ТЦ Информатика Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 190
18.6.2019 г. 10.00 - 12.00 2067 Интелигентни обекти Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
18.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2065 Комуникационни технологии Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. редовно магистър 38
24.6.2019 г. 15.15 - 16.15 БИБЛ. Информатика Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 190
24.6.2019 г. 15.15 - 16.15 БИБЛ. Информационни системи и технологии Администрация и управление редовно бакалавър 232
24.6.2019 г. 16.30 - 17.30 2013 Архитектури на изчислителни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
24.6.2019 г. 16.30 - 17.30 2013 Архитектури на изчислителни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
24.6.2019 г. 17.30 - 18.30 2013 Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
24.6.2019 г. 17.30 - 18.30 2013 Компютърни мрежи и телекомуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 131