Декан
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 10.45 - 14.00 2023 Теория на външната политика Международни отношения бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 2007 Увод във външната политика Международни отношения -напр. бакалаври редовно 319 Увод във ВП
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 2007 Увод във външната политика Политология -напр. бакалаври редовно 319 Увод във ВП