Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У сряда 10.45 - 12.15 2112 Теория на външната политика Международни отношения бакалаври редовно 316 3067
Л сряда 13.20 - 15.50 5009 Теории за европейското обединение и интеграция Европеистика бакалаври редовно 314 31400
Л четвъртък 12.30 - 15.00 3037 Теория на външната политика Международни отношения бакалаври редовно 316 31600
У петък 12.30 - 14.00 2118 Международна и национална сигурност Международни отношения бакалаври редовно 314 3060
У петък 14.15 - 15.45 2118 Теория на външната политика Международни отношения бакалаври редовно 316 3068
У петък 16.00 - 17.30 2118 Международна и национална сигурност Международни отношения бакалаври редовно 314 3061