Декан
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.00 П037 Теории за европейското обединение и интеграция Европеистика бакалаври редовно 316 31600
Л сряда 10.45 - 14.00 2029 Етикет и протокол Международни отношения -напр. бакалаври редовно 319 Етикет и протокол
Л сряда 10.45 - 14.00 2029 Етикет и протокол Политология -напр. бакалаври редовно 319 Етикет и протокол
Л сряда 14.15 - 17.30 2029 Академични комуникации Международни отношения -напр. бакалаври редовно 319 Акад.комуникации
Л сряда 14.15 - 17.30 2029 Академични комуникации Политология -напр. бакалаври редовно 319 Акад.комуникации
У четвъртък 14.15 - 15.45 2118 Международна и национална сигурност Международни отношения бакалаври редовно 316 3067
У четвъртък 16.00 - 17.30 2118 Международна и национална сигурност Международни отношения бакалаври редовно 316 3068