Декан
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 14.00 2007 Увод във външната политика Международни отношения -напр. бакалаври редовно 318 УВП
Л вторник 10.45 - 14.00 2007 Увод във външната политика Политология -напр. бакалаври редовно 318 УВП
Л вторник [от 12.2.2019 г. до 16.4.2019 г.] 17.45 - 21.00 2099 Еволюция на институциите и режимите Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800