В ОКС “бакалавър”

  • “Бизнес логистика” – 2 курс, направление “Икономика”;
  • “Business Logistics” – 2 курс, поднаправление „Икономика и управление с преподаване на английски език“;
  • “Международна логистика” – 4 курс, специалност “Бизнес логистика”;
  • “Управление на операциите” – 4 курс, специалност “Бизнес логистика”.