Мирослава Атанасова Раковска

Проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 396
Кабинет: 4073
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 12:30ч. - 15:30ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 А 5009 (карта) Методи за изследвания в логистиката Управление на веригата на доставките - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л вторник 09.00 - 10.30 В 2023 (карта) Международна логистика Бизнес логистика бакалаври редовно 168 16800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 А 5009 (карта) Управление на операциите във вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 15.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Бизнес логистика Финанси бакалаври дистанционно 921 92100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 15.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Бизнес логистика Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 921 92100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 15.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Бизнес логистика Маркетинг бакалаври дистанционно 920 92000
Онлайн занятие » m-learning курс Л 15.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Бизнес логистика Икономика бакалаври дистанционно 919 91900
m-learning курс Л 16.12.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Бизнес логистика Финанси бакалаври дистанционно 921 92100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.12.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Бизнес логистика Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 921 92100
m-learning курс Л 16.12.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Бизнес логистика Маркетинг бакалаври дистанционно 920 92000
m-learning курс Л 16.12.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Бизнес логистика Икономика бакалаври дистанционно 919 91900