Мирослава Атанасова Раковска

Проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 396
Кабинет: 4073
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 12:30ч. - 15:30ч.

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: М. Раковска
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Logistics in Manufecturing and Trading Companies in Bulgaria - State and Development Trends
Име на списание/издателство: Economic Alternatives
Място на публикуване: УНСС
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 49-63
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-1/2012
Наименование: “Развитие на логистиката в българските производствени и търговски предприятия”
Ръководител: доц. д-р Мирослава Раковска
Колектив: М. Раковска, Н. Иванов, М. Воденичарова
Описание: Целта на изследването е да се оцени степента на развитие на логистиката в българските производствени и търговски предприятия в контекста на тенденциите в нейното развитие в света, да се изследва и анализира влиянието й върху резултатите от дейността
Начало: 05.05.2012
Край: 12.12.2014
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Miroslava Rakovska
Година на публикуване: 2013
Заглавие: The Impact of Strategy and Logistics on Performance: A Methodological Framework
Име на списание/издателство: Research in Logistics&Production
Място на публикуване: Poznan, Poland
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 213-223
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Мирослава Раковска
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Управление на веригата на доставките
Име на списание/издателство: Издателски комплекс, УНСС
Място на публикуване: София, България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-220
Забележка: няма

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 12
Място на провеждане: Ohrid, Macedonia
Организатор: University of Bitola
Автор/и: Miroslava Rakovska
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 67-78
Дата на провеждане: 05.10.2013
Дата на публикуване: 05.10.2013
Наименование на научния форум: XII International Scientific Conference on the Service Sector
Тема: The Role and Place of Logistics in Globalization Processes: The Case of Bulgarian Exporting Enterprises
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1 – 1/2012
Наименование: „Развитие на логистиката в българските производствени и търговски предприятия“
Ръководител: доц. д-р Мирослава Раковска
Колектив: доц. д-р Матилда Александрова, гл. ас. д-р Николай Драгомиров, гл. ас. д-р Мария Воденичарова
Описание: Изледване състоянието на логистиката в предприята за производствена и търговска дейност в България и очертаване на насоки за бъдещото й развитие
Начало: 20.05.2012
Край: 31.12.2013
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG051PO001-3.1.09-0024
Наименование: С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство
Ръководител: проф. д-р Валентин Гоев
Колектив: доц.д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Росен Кирилов и др.
Описание: Участие в курсове за повишаване на квалификацията на академичния състав на УНСС
Начало: 23.04.2013
Край: 23.12.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1 – 1/2012
Наименование: „Развитие на логистиката в българските производствени и търговски предприятия“
Ръководител: доц. д-р Мирослава Раковска
Колектив: доц. д-р Матилда Александрова, гл. ас. д-р Николай Драгомиров, гл. ас. д-р Мария Воденичарова
Описание: Изледване състоянието на логистиката в предприята за производствена и търговска дейност в България и очертаване на насоки за бъдещото й развитие
Начало: 20.05.2012
Край: 31.12.2013
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ-1-1-2014
Наименование: Съвременни аспекти на развитие на логистичния сектор в България
Ръководител: доц. д-р Мирослава Раковска
Колектив: Иванка Корбанколева, Н. Иванов, К. Луканов и др.
Описание: Изследване на съвременното състояние и перспективите на развитие на лотистиката
Дата на подаване: 15.03.2014
Вх. №: НИД НИ 1-11-2013
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 17/2011

Място на провеждане: Cофия, България

Организатор: катедра "Стопанска логистика", УНСС

Автор/и: Мирослава Атанасова Раковска

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 37-50

Дата на провеждане: 18.11.2011

Дата на публикуване: 10.11.2011

Наименование на научния форум: Логистиката в променящия се свят, теория, практика, обучение

Тема: УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СВЕТОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4/2011

Място на провеждане: София, България

Организатор: Военна академия "Георги Стайков Раковски"

Автор/и: Мирослава Атанасова Раковска

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 115-121

Дата на провеждане: 05.04.2011

Дата на публикуване: 05.04.2011

Наименование на научния форум: Стратегия за образование и наука в систематат за сигурност и отбрана

Тема: Мерки за повишаване на сигурността във веригата на доставките

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 17/2011

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра "Стопанска логистика"

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на ОК

Дата на провеждане: 18.11.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят"

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Мирослава Атанасова Раковска

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Управление на веригата на достваките

Име на списание/издателство: Основни термини използвани в учебния процес/Издателски комплекс-УНСС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 501

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Мирослава Раковска

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Верига на доставките

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес. Том І: Икономика, ИК Стопанство

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 130-131

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Miroslava Rakovska

Година на публикуване: 2011

Заглавие: CHARACTERISTICS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN BULGARIA

Име на списание/издателство: Research in Logistics and Production

Място на публикуване: Poznan, Poland

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 93-105

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Раковска, М.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Практики на управление на веригата на доставките за постигане на лидерство в разходите

Име на списание/издателство: Инфраструкутра и комуникации

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 107-115

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Раковска, М.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Характеристики на управлението на глобалните вериги на доставките

Име на списание/издателство: Икономически изследвания, кн. 1

Място на публикуване: Икономически институт на българска академия на науките

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 61-100

Забележка: