Мирослава Атанасова Раковска

Проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 396
Кабинет: 4073
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 12:30ч. - 15:30ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 28.5.2024 г. 14.00 311К (карта) Международна логистика Бизнес логистика редовно бакалавър 168
лятна редовна 28.5.2024 г. 16.00 311К (карта) Методи за изследвания в логистиката Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
лятна редовна 28.5.2024 г. 16.00 311К (карта) Управление на операциите във вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем редовно магистър 58
лятна поправителна 4.6.2024 г. 14.00 311К (карта) Международна логистика Бизнес логистика редовно бакалавър 168
лятна поправителна 4.6.2024 г. 16.00 311К (карта) Управление на операциите във вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем редовно магистър 58
лятна поправителна 4.6.2024 г. 16.00 311К (карта) Методи за изследвания в логистиката Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 10.6.2024 г. 11.00 311К (карта) Управление на операциите Бизнес логистика редовно бакалавър 168
годишна поправителна 10.6.2024 г. 13.00 E 2112 (карта) Снабдяване и управление на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем редовно магистър 58
Онлайн изпит » годишна поправителна 10.6.2024 г. 17.00 (карта) Бизнес логистика Финанси дистанционно бакалавър 921
Онлайн изпит » годишна поправителна 10.6.2024 г. 17.00 (карта) Бизнес логистика Икономика дистанционно бакалавър 919
Онлайн изпит » годишна поправителна 10.6.2024 г. 17.00 (карта) Бизнес логистика Маркетинг дистанционно бакалавър 920
Онлайн изпит » годишна поправителна 10.6.2024 г. 17.00 (карта) Бизнес логистика Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 921
годишна поправителна 10.6.2024 г. 9.00 311К (карта) Международна логистика Бизнес логистика редовно бакалавър 168
годишна поправителна 11.6.2024 г. 10.00 А 3007 (карта) Методи за изследвания в логистиката Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 11.6.2024 г. 10.00 А 3007 (карта) Управление на операциите във вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 11.6.2024 г. 9.00 А 3007 (карта) Логистика и управление на веригата на доставките Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 11.6.2024 г. 9.00 A 3007 (карта) Логистика и вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 13.6.2024 г. 9.00 А 3009 (карта) Бизнес логистика Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
годишна поправителна 13.6.2024 г. 9.00 А 3009 (карта) Бизнес логистика Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
годишна поправителна 13.6.2024 г. 9.00 А 3009 (карта) Бизнес логистика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
годишна поправителна 13.6.2024 г. 9.00 А 3009 (карта) Бизнес логистика Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
годишна поправителна 13.6.2024 г. 9.00 А 3009 (карта) Бизнес логистика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
годишна поправителна 13.6.2024 г. 9.00 А 3009 (карта) Бизнес логистика Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 137