Монографии

1. Раковска, М.,  Драгомиров, Н.,  Воденичарова, М., Развитие на логистиката в българските преработвателни и търговски предприятия, Издателски комплекс – УНСС, C., 2014.

 

2. Раковска, М., Управление на веригата на доставките, Издателски комплекс – УНСС, 2013.

 

3. Димитров П., Величкова E., Раковска, М., Развитие на логистичния сектор в България, Университетско издателство „Стопанство”, C., 2008.