Учебници

1. Раковска, М., Международна логистика, Университетско издателство „Стопанство”, C., 2011, 359 стр.