Събития

 

 

IMG_2129

В периода 4-8.05.2015 г. доц. д-р М. Раковска изнесе 8 часа лекции пред студенти от факултета по Икономика и бизнес науки в Университета в Малага (Испания). Материалът беше представен във вид на комбинация от лекции и кратки казуси. Тематиката на курса най-общо включваше разкриване на еволюцията  на логистиката и управлението на веригата на доставките, техните специфики в различните сектори на икономиката, методите за изчисляване на логистичните разходи и техния анализ, ефекта на логистичните дейности върху обслужването на клиентите и някои от най-важните подходи и методи за управление на запасите и планиране на материалните потоци във веригата на доставките.

Бяха обсъдени възможности за участие на международни конференции, организирани от Университета в Малага и УНСС, за разработване на съвместни проекти с участието на Българска асоциация по логистика, а също и за извършване на съвместни изследвания. Обменени бяха добри практики във висшето образование и провеждането на обучителни курсове в областта на икономиката, управлението и по-конкретно, логистиката и управлението на веригата на доставките.