Заместник-ректор
по учебната дейност
Директор
Научноизследователски център за логистични изследвания и обучение
Ръководител катедра
Катедра "Логистика и вериги на доставките"
Научни интереси: управление на веригата на доставките; международна логистика; логистични фирми