Заместник-ректор
по учебната дейност
Директор
Научноизследователски център за логистични изследвания и обучение
Ръководител катедра
Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 4051 Управление на операциите в логистиката Бизнес логистика - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 4051 Международна логистика Бизнес логистика бакалаври редовно 127 12700
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 4051 Методи за изследвания в логистиката Управление на веригата на доставките - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 П034 Бизнес логистика Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 133 Бизнес лог.4