Директор
Научноизследователски център за логистични изследвания и обучение
Ръководител катедра
Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 4051 Управление на логистичните дейности Бизнес логистика - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л вторник 09.00 - 12.15 4051 Управление на операциите Бизнес логистика бакалаври редовно 127 12700
Л вторник 17.45 - 21.00 4051 Глобална логистика Бизнес логистика - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 58 5800
Л сряда 17.45 - 21.00 1085 Глобални вериги на доставките Управление на веригата на доставките - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л петък 17.45 - 21.00 3039 Глобално управление на веригата на доставки Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л петък 17.45 - 21.00 3039 Глобално управление на веригата на доставки Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за студенти на UNINT) - 4 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л петък 17.45 - 21.00 3039 Глобално управление на веригата на доставки Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма с UNINT, Рим - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 68 6800