Директор
Научноизследователски център за логистични изследвания и обучение
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 4051 Международна логистика Бизнес логистика бакалаври редовно 125 12500
Л вторник 17.45 - 21.00 4051 Управление на операциите в логистиката Бизнес логистика - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л сряда 17.45 - 21.00 1085 Методи за изследвания в логистиката Управление на веригата на доставките - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л четвъртък 07.15 - 10.30 3074 Бизнес логистика Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 186 Бизнес лог.2
Л четвъртък 07.15 - 10.30 3074 Бизнес логистика Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 187 Бизнес лог.2
Л четвъртък 07.15 - 10.30 3074 Бизнес логистика Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 188 Бизнес лог.2
Л петък 10.45 - 14.00 П034 Бизнес логистика Икономика и управление с преп.на англ.език бакалаври редовно 132 Бизнес лог.4