Директор
Научноизследователски център за логистични изследвания и обучение
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Логистика и вериги на доставките"