Заместник-ректор
по учебната дейност
Директор
Научноизследователски център за логистични изследвания и обучение
Ръководител катедра
Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 2.6.2020 г. 14.00 - Международна логистика Бизнес логистика редовно бакалавър 127
Онлайн изпит » лятна редовна 2.6.2020 г. 16.00 - Методи за изследвания в логистиката Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
Онлайн изпит » лятна редовна 2.6.2020 г. 17.00 - Управление на операциите в логистиката Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » лятна редовна 8.6.2020 г. 11.00 - Бизнес логистика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2020 г. 16.00 - Методи за изследвания в логистиката Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2020 г. 16.00 - Управление на операциите в логистиката Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » лятна поправителна 18.6.2020 г. 12.00 - Международна логистика Бизнес логистика редовно бакалавър 127
Онлайн изпит » лятна поправителна 18.6.2020 г. 9.00 - Бизнес логистика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133