Директор
Научноизследователски център за логистични изследвания и обучение
Ръководител катедра
Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
20.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3032 Глобално управление на веригата на доставки Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за студенти на UNINT) - 4 сем. редовно магистър 68
20.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3032 Глобално управление на веригата на доставки Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма с UNINT, Рим - 4 сем. редовно магистър 68
20.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3032 Глобално управление на веригата на доставки Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем. редовно магистър 68
21.1.2020 г. 14.00 - 16.00 4051 Управление на операциите Бизнес логистика редовно бакалавър 127
21.1.2020 г. 16.00 - 19.00 4051 Глобална логистика Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
21.1.2020 г. 16.00 - 19.00 4051 Глобални вериги на доставките Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
21.1.2020 г. 16.00 - 19.00 4051 Управление на логистичните дейности Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2058 Глобално управление на веригата на доставки Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем. редовно магистър 68
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2058 Глобално управление на веригата на доставки Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за студенти на UNINT) - 4 сем. редовно магистър 68
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2058 Глобално управление на веригата на доставки Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма с UNINT, Рим - 4 сем. редовно магистър 68
29.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4051 Глобална логистика Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
29.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4051 Глобални вериги на доставките Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
29.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4051 Управление на логистичните дейности Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
4.2.2020 г. 14.00 - 16.00 4051 Управление на операциите Бизнес логистика редовно бакалавър 127