Директор
Научноизследователски център за логистични изследвания и обучение
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 4051 Глобални вериги на доставките Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 4051 Управление на логистичните дейности Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 4051 Глобална логистика Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
6.2.2019 г. 14.00 - 16.00 4051 Управление на операциите Бизнес логистика редовно бакалавър 125
6.2.2019 г. 16.00 - 17.00 4051 Глобална логистика Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
6.2.2019 г. 17.00 - 18.00 4051 Управление на логистичните дейности Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
6.2.2019 г. 18.00 - 19.00 4051 Управление на операциите в логистиката Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58