Заместник-ректор
по учебната дейност
Директор
Научноизследователски център за логистични изследвания и обучение
Ръководител катедра
Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 13.9.2022 г. 11.00 4051 (карта) Управление на операциите във вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 13.9.2022 г. 11.00 4051 (карта) Методи за изследвания в логистиката Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 13.9.2022 г. 9.00 4051 (карта) Глобални вериги на доставките Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 13.9.2022 г. 9.00 4051 (карта) Логистика и вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 16.9.2022 г. 15.00 2019 (карта) Бизнес логистика Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135