Директор
Научноизследователски център за логистични изследвания и обучение
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 14.00 - 16.00 4051 Международна логистика Бизнес логистика редовно бакалавър 125
27.5.2019 г. 16.00 - 17.00 4051 Управление на операциите в логистиката Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
27.5.2019 г. 17.00 - 18.00 4051 Методи за изследвания в логистиката Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
31.5.2019 г. 12.00 - 14.00 2019 Бизнес логистика Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
31.5.2019 г. 14.00 - 16.00 2005 Бизнес логистика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 186
31.5.2019 г. 14.00 - 16.00 2005 Бизнес логистика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187
31.5.2019 г. 14.00 - 16.00 2005 Бизнес логистика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 188
14.6.2019 г. 16.00 - 18.00 4051 Методи за изследвания в логистиката Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
14.6.2019 г. 16.00 - 18.00 4051 Управление на операциите в логистиката Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
19.6.2019 г. 10.00 - 12.00 4051 Международна логистика Бизнес логистика редовно бакалавър 125
20.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2122 Бизнес логистика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 186
20.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2122 Бизнес логистика Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
20.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2122 Бизнес логистика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187
20.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2122 Бизнес логистика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 188