Ръководство на проекти

1.Ръководство на международен проект по програма ERASMUS + “European Framework for “Knowledge triangle” in the logistics sector” в качеството си на Председател на УС на Българска асоциация по логистика, която е партньор по проекта (2016-2019 г.) http://www.framelog.eu/#
2. Университетски проект за научно, изследване, финансирано от фонд „НИД на УНСС“  № НИД НИ 1 – 1/2012 г. „Развитие на логистиката в българските производствени и търговски предприятия“, 2012-2013 г. Shortf Annotation_NI 1-1-20122.

3. Университетски проект за научно, изследване, финансирано от фонд „НИД на УНСС“  № НИД НИ 1–1/2014 „Съвременни аспекти в развитието на логистичния сектор в България“, 2014-2016 г. Short annotation _NI 1-1-2014