Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Мария Сашкова Воденичарова

Доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

Служебен E-mail: mvodenicharova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 395
Кабинет: 4066
Консултации: Вторник 10.45ч. - 12.15ч. в MS Teams Сряда 10.45- 12.15ч. к-т 4066

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У сряда 12.30 - 14.00 4051 (карта) Управление на проекти Бизнес логистика бакалаври редовно 121 1943
Л сряда 14.15 - 15.45 4051 (карта) Управление на проекти Бизнес логистика бакалаври редовно 121 12100
У сряда 16.00 - 17.30 4051 (карта) Управление на проекти Бизнес логистика бакалаври редовно 121 1942
Л четвъртък 14.15 - 15.45 2023 (карта) Логистични системи Икономика на туризма бакалаври редовно 122 12200
Л четвъртък 14.15 - 15.45 2023 (карта) Логистични системи Бизнес логистика бакалаври редовно 122 12200
Л четвъртък 16.00 - 17.30 2023 (карта) Логистични системи Икономика на търговията бакалаври редовно 148 14800
Л четвъртък 16.00 - 17.30 2023 (карта) Логистични системи Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 147 14700
Л четвъртък 17.45 - 21.00 4051 (карта) Управление на логистични проекти Бизнес логистика - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 58 5800