Мария Сашкова Воденичарова

Доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 395
Кабинет: 4066
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 12:00ч. - 13:30ч. и петък от 10:30ч.- 12:00ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 16.3.2024 г. - 17.3.2024 г.
17.3.2024 г. онлайн занятие
23.3.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 5009)
9.00 - 17.30 А 5009 (карта) Управление на качеството в логистиката и вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 23.3.2024 г.
17.3.2024 г. онлайн занятие
23.3.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 5009)
9.00 - 17.30 А 5009 (карта) Управление на качеството в логистиката и вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 13.4.2024 г. - 14.4.2024 г. 9.00 - 17.30 А 5009 (карта) Управление на качеството в логистиката и вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем - 2-и сем. магистри редовно 58 5800