Мария Сашкова Воденичарова

Доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 395
Кабинет: 4066
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 12:00ч. - 13:30ч. и петък от 10:30ч.- 12:00ч.

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 19/2016
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: решение на КС
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: Логистиката в променящия се свят
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Външен експерт по програма Еразъм
Място на провеждане: София
Организатор: ЦРЧР
Роля в проявата /доказателства за участие/: договор
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 04
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Воденичарова, Мария
Заглавие: Инструменти за контрол на качеството на логистичните проекти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Българско списание за инженерно проектиране, бр. 29
Страници от-до: 57-67
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Технически университет
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Vodenicharova, Maria
Заглавие: Analysis of logistics market in Bulgaria for the period 2010-2016
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Massachusetts Review of Science and Technologies, № 1(13), (January - June). Volume VII. “MIT Press”
Страници от-до: 2010-217
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): MIT Press
Място на публикуване (град, държава): United States
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Vodenicharova, Maria
Заглавие: Application Of Quality Management Systems In The Logistics Sector In Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, Issue 4
Страници от-до: 515-528
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Воденичарова, Мария
Заглавие: Изследване на потребителските изискания към доставчиците на логистични услуги
Наименование на сборник: Логистиката в променящия се свят
Страници от-до: 251-261
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Воденичарова, Мария

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Аутсорсинг на логистичните дейности в месопреработвателните предприятия

Име на списание/издателство: сп. Месо и месни продукти

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 37-42

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Vodenicharova, M.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Cluster analysis of Bulgarian meat processing industry

Име на списание/издателство: Research in Logistics and Production

Място на публикуване: Poland

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 163-174

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Експертна комисия

Място на провеждане: София

Организатор: НЦЕМПИ, МОМН

Роля в проявата /доказателства за участие/: Участва в експертна комисия по програма "Младежта в действие"

Дата на провеждане: 15.06.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Експертна комисия

Място на провеждане: София

Организатор: НЦЕМПИ, МОМН

Роля в проявата /доказателства за участие/: Участва в експертна комисия по програма "Младежта в действие"

Дата на провеждане: 10.04.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Експертна комисия

Място на провеждане: София

Организатор: Център за оценка на въздействието на законодателството

Роля в проявата /доказателства за участие/: Участва в състава на Консултативния съвет

Дата на провеждане: 10.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 17/2011

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра "Стопанска логистика"

Автор/и: Воденичарова, М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 133-142

Дата на провеждане: 18.11.2011

Дата на публикуване: 10.11.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят"

Тема: Състояние на логистиката в месопреработвателните организации

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 20

Място на провеждане: ВА Г.С. Раковски, София

Организатор: Военна Академия

Автор/и: Воденичарова, М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 169-174

Дата на провеждане: 05.04.2011

Дата на публикуване: 05.04.2011

Наименование на научния форум: Стратегия за образование и наука в системата за сигурност и отбрана

Тема: Система за управление на сигурността по веригата на доставките

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 9

Място на провеждане: НТС, София

Организатор: НТС

Автор/и: Воденичарова, М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 71-75

Дата на провеждане: 22.04.2011

Дата на публикуване: 22.04.2011

Наименование на научния форум: Девета национална младежка научно-практическа сесия

Тема: Приложение на технологията RFID

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 17/2011

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра "Стопанска логистика"

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на ОК

Дата на провеждане: 18.11.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Усъвършенстване на логистичните процеси в месопреработвателите организации

Период на осъществяване /в години / : 4

Дата: 25.02.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: София, НДНТ

Организатор: НДНТ

Автор/и: Воденичарова, Мария

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 34-39

Дата на провеждане: 03.05.2010

Дата на публикуване: 05.09.2010

Наименование на научния форум: Осма национална младежка научно-практическа сесия

Тема: Изследване на връзката между логистичните дейности и системата за безопасност НАССР

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Воденичарова, Мария

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Ролята на логистиката за месопреработващите предприятия

Име на списание/издателство: Месо и месни продукти

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 31-36

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Воденичарова, Мария

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Ролята на логистиката във фирменото управление на месопреработващите предприятия в България

Име на списание/издателство: Месо и месни продукти

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 38-41

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Воденичарова, Мария

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Прилагани методи за управление на логистичните дейности в месопреработвателните предприятия

Име на списание/издателство: Месо и месни продукти

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10-15

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Национален център "Европейски младежки програми и инициативи"

Място на провеждане: София

Организатор: МОМН

Роля в проявата /доказателства за участие/: договор

Дата на провеждане: 11.03.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Национален център "Европейски младежки програми и инициативи"

Място на провеждане: София

Организатор: МОМН

Роля в проявата /доказателства за участие/: договор

Дата на провеждане: 08.04.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Национален център "Европейски младежки програми и инициативи"

Място на провеждане: София

Организатор: МОМН

Роля в проявата /доказателства за участие/: договор

Дата на провеждане: 13.07.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Национален център "Евроопейски младежки програми и инициативи"

Място на провеждане: София

Организатор: МОМН

Роля в проявата /доказателства за участие/: договор

Дата на провеждане: 08.10.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: ОП "Развитие на Конкурентоспособността на Българската икономика"

Място на провеждане: София

Организатор: МИЕТ

Роля в проявата /доказателства за участие/: договор

Дата на провеждане: 17.11.2010

Забележка: