Мария Сашкова Воденичарова

Доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 395
Кабинет: 4066
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 12:00ч. - 13:30ч. и петък от 10:30ч.- 12:00ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 30.5.2024 г. 16.00 311К (карта) Управление на качеството в логистиката и вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем редовно магистър 58
лятна поправителна 6.6.2024 г. 16.00 Е 2113 (карта) Управление на качеството в логистиката и вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем редовно магистър 58