Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Мария Сашкова Воденичарова

Доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

Служебен E-mail: mvodenicharova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 395
Кабинет: 4066
Консултации: Вторник 10.45ч. - 12.15ч. в MS Teams Сряда 10.45- 12.15ч. к-т 4066
Часове за консултации: Вторник 10.45ч. - 12.15ч. в MS Teams Сряда 10.45- 12.15ч. к-т 4066