Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Мария Сашкова Воденичарова

Доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

Служебен E-mail: mvodenicharova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 395
Кабинет: 4066
Консултации: Вторник 10.45ч. - 12.15ч. в MS Teams Сряда 10.45- 12.15ч. к-т 4066

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 6.1.2022 г. 8.00 Логистични системи Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 147
Онлайн изпит » зимна редовна 6.1.2022 г. 8.00 Логистични системи Икономика на търговията редовно бакалавър 148
Онлайн изпит » зимна редовна 6.1.2022 г. 8.00 Логистични системи Икономика на туризма редовно бакалавър 122
Онлайн изпит » зимна редовна 6.1.2022 г. 8.00 Логистични системи Бизнес логистика редовно бакалавър 122
Онлайн изпит » зимна редовна 7.1.2022 г. 13.00 Управление на проекти Бизнес логистика редовно бакалавър 121
Онлайн изпит » зимна редовна 7.1.2022 г. 16.00 Управление на логистични проекти Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2022 г. 16.00 Управление на логистични проекти Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2022 г. 12.15 Логистични системи Икономика на туризма редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2022 г. 12.15 Логистични системи Икономика на търговията редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2022 г. 12.15 Логистични системи Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2022 г. 12.15 Логистични системи Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 147
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2022 г. 12.15 Логистични системи Икономика на търговията редовно бакалавър 148
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2022 г. 12.15 Логистични системи Икономика на туризма редовно бакалавър 122
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2022 г. 12.15 Логистични системи Бизнес логистика редовно бакалавър 122
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2022 г. 14.00 Управление на проекти Бизнес логистика редовно бакалавър 121
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2022 г. 16.00 Управление на логистични проекти Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58