Научен секретар

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 15.9.2022 г. 10.00 1082 (карта) Териториално устройство и недвижима собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. редовно магистър 28
годишна поправителна 15.9.2022 г. 12.00 3074 (карта) Цени и ценообразуване Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 147
годишна поправителна 15.9.2022 г. 12.00 3074 (карта) Цени и ценообразуване Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 147