Научен секретар
Николинка Димитрова Игнатова

Гл.ас. д-р Николинка Димитрова Игнатова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 216
Кабинет: 2130
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък 10.30 - 12.30 и от 14.00 - 16.00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 23.5.2024 г. 11.00 А 3007 (карта) Преддипломен стаж Икономика на търговията редовно бакалавър 167
лятна поправителна 4.6.2024 г. 11.00 Ж 2094 (карта) Преддипломен стаж Икономика на търговията редовно бакалавър 167