Научен секретар
Николинка Димитрова Игнатова

Гл.ас. д-р Николинка Димитрова Игнатова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 216
Кабинет: 2130
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък 10.30 - 12.30 и от 14.00 - 16.00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 10.45 - 12.15 А 3006 (карта) Икономика на търговията Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1743
У понеделник 10.45 - 12.15 А 3006 (карта) Икономика на търговията Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1744
У понеделник 10.45 - 12.15 А 3006 (карта) Икономика на търговията Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1745
У понеделник 12.30 - 14.00 309К (карта) Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 167 1632
У понеделник 12.30 - 14.00 309К (карта) Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 167 1633
У понеделник 12.30 - 14.00 309К (карта) Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 167 1634
Л - (карта) Преддипломен стаж Икономика на търговията бакалаври редовно 167 16700